Günümüzde işletmelerin, her zamankinden daha fazla saldırgan ve potansiyel olarak daha zarar verici tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyor muydunuz?

12 ay içinde veri kaybı yaşayan şirketlerin %93'ünün iflasla karşı karşıya kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, en akıllıca işin en kötü senaryolar için planlama yapılması olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Yedekleme dosyalarını hedefleyen fidye virüslerinin bu denli yaygınlaştığı bir ortamda geleneksel yedekleme çözümleri, iş sürekliliğine yönelik beklentiler açısından risk oluşturuyor. Yöneticiler, geri dönülemez  zararlar vermeden önce tehditleri durdurmak üzere yeni kuşak koruma stratejilerini  uygulamaya almalıdır.  Bunun etkin biçimde yapılması, işletmelerin ayakta kalmaya devam etmeleri açısından önemli bir fark yaratacaktır.   

Bu Teknik İnceleme dokümanı, işletmenin gizli kalması gereken verilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için bugün ne tür zorluklarla karşı karşıya kalındığını araştırıyor.  Bu dokümandan yararlanarak Acronis Backup'ın;

  • kritik verileri korumak üzere güvenli bir yaklaşım sunmak
  • kurtarma hızını artırmak
  • fidye virüsü saldırılarının neden olduğu kesinti sürelerini azaltmak için

Veri güvenliği ile veri yedekleme ve koruma süreçlerini nasıl bütünleştirdiği hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. 

Dokümanı Şimdi İndirin


Acronis Backup to Cloud provides safe, secure & scalable offsite backup & disaster recovery for any data, anytime, anywhere! Protect your entire system - email, music, photos, videos. documents, personal settings, bookmarks, and all your applications with award winning Image backup & recovery.

Trusted By

Acronis Backup to Cloud provides safe, secure & scalable offsite backup & disaster recovery for any data, anytime, anywhere! Protect your entire system. email, music, photos, videos, documents, personal settings, bookmarks.

Acronis Backup to Cloud

Duration: 1:53


Acronis Backup to Cloud provides safe, secure & scalable offsite backup & disaster recovery for any data, anytime, anywhere! Protect your entire system - email, music, photos, videos. documents, personal settings, bookmarks, and all your applications with award winning Image backup & recovery.


Backup your entire system image – that is all your apps, files, user accounts, exact configurations, and even the OS in one compressed file.